Pompgebouwen

In het Brunssumse Schutterspark liggen vier pompgebouwen.


Drie zijn er gebouwd rond 1929, één gebouw stamt uit de jaren 1942/1943.


De gebouwen werden oorspronkelijk aangelegd door de Staatsmijnen en werden gebruikt om grondwater te ontijzeren dat vervolgens werd getransporteerd naar twee watertorens bij de staatsmijn Hendrik.

Het water werd gebruikt voor bedrijfsdoeleinden, maar voorzag ook Brunssumse woningen van kraanwater.
De pompgebouwen, elk tussen de 350 en 375 vierkante meter groot, behoren tot de laatste historische industriële restanten van de Brunssumse mijngeschiedenis.


In 2010 zijn drie van de vier gebouwen gerestaureerd.

Wethouder Eric Geurts: "Bij de werkzaamheden zijn voornamelijk plaatselijke bedrijven ingeschakeld, zodat van het project ook een stimulans uitging naar delokale economie".

Met het opknappen van de drie resterende pompgebouwen was een bedrag gemoeid van circa 1 miljoen euro (waarvan 370.000,- euro werd gefinancierd uit subsidies van de Provincie Limburg, in combinatie met een EU-POP subsidie).