Huisregels ♥

♥ Speeltuin Schutterspark is toegankelijk voor iedereen met een geldig toegangsbewijs.

♥ Kinderen dienen onder begeleiding van een volwassene de speeltuin te bezoeken.

♥ Bij onze speeltuin staat plezier voorop. Indien wij merken dat er niet met respect met elkaar word om gegaan, zal de medewerker hiertoe optreden.

♥ Huisdieren zijn niet toegestaan in de speeltuin, met uitzondering van hulphonden.

♥ Ieder kind is vrij in het gebruik van de toestellen, mits de toestellen worden gebruikt op de manier waarvoor deze bestemd zijn.

Speeltuin Schutterspark is niet aansprakelijk voor ongevallen, of zoekgeraakte kleding en andere voorwerpen.

♥ Bij opzettelijke beschadigingen aan eigendommen van de speeltuin behoudt de speeltuin zich het recht voor deze schade op de bezoeker te verhalen.

♥ Bezoekers (kinderen, ouders, begeleiders etc.) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van de medewerker(s).

♥ Verpakkingen en ander afval moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Fietsen alleen plaatsen bij het daarvoor bestemde fietsenrek.

♥ Bij ongepast gedrag of het niet naleven van onze huisregels, behoudt het bestuur en/of medewerker zich het recht voor bezoekers de toegang te weigeren, dan wel op te dragen de speeltuin te verlaten.

♥ De medewerkers kunnen de speeltuin eerder te sluiten in verband met (extreme) weersomstandigheden of andere redenen. Wanneer de medewerkers besluiten de speeltuin eerder te sluiten (door regen kunnen toestellen gevaarlijk worden) dienen de dan aanwezige bezoekers het park te verlaten. Er is geen restitutie mogelijk van entreegeld.

♥ Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om dit reglement (ook wel voorwaarden genoemd) aan te passen.

Roken is uitsluitend toegestaan op het terras. Asbakken zijn verkrijgbaar bij de kassa. Het nuttigen van alcohol binnen de poorten van de speeltuin is verboden.